Årsmøte 2021 og muligens medlemsmøte/seminar?

I disse tider har styret valgt å utsette årsmøte i hovedforeningen til siste helgen i mai. Vi håper at styret og representanter for regionene kan treffes i Oslo. 
Dette er den foreløpige planen. Sett av datoene/helgen. 
 

Vi håper også på at vi kan kombinere dette med et faglig seminar. 

Dersom smittesituasjonen fortsatt gjør at vi ikke kan samles, vil vi satse på å gjennomføre årsmøte digitalt.