Årsmøte 2021 på Teams

INNKALLING TIL
ÅRSMØTE LHS PÅ TEAMS
SØNDAG 30.MAI, 10.00-CA11.30

 

Sakspapirer vil bli lagt ut her i god tid. 

Målgruppe: Styret, regionledere og medlemmer

Saker til årsmøtet
1. Valg av dirigent og sekretær
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Endringer/oppdatering av vedtektene
5. Valg av valgkomite på to personer
6. Valg av styret

Styret vurderer det slik at det blir vanskelig i forhold til smittevernregler å samle mange til en
årsmøtehelg. Derfor har vi valgt å ha årsmøte på Teams. Vil du følge årsmøtet send en mail
til Geir, leder@huntington.no og meld deg på. Link og sakspapirer vil bli sendt deg på e-post
senere.
Styret planlegger å samles fredag ettermiddag til styremøte.
På lørdag inviterer styret til møter med samarbeidspartnere for informasjonsutveksling.

 

Vi satser på at likepersonmøte til høsten 15.-17. okt., kan gjennomføres og at vi da kan møtes.

Velkommen til årsmøte på Teams
Geir Viksund

Årsmøtepapirer