Likemannsmøte i Haugaland- region vest

 Me møtes ute i gapahuken på Stemnestaden leirsted, Grinde, til uformell prat. Me møtes uansett vær siden den er overbygd.

Det er mulighet for å grille om nokon har lyst til det. Ta evt. med grillmat o.l.