Nasjonalt likepersontreff med seminar i Bergen 29.-30. oktober 2022

Nasjonalt seminar lørdag fra kl. 9.00 - 16.00 Se eget oppslag. 

Thon Hotel Bergen Airport

Lørdag ettermiddag: «Byvandring»/besøk på Fløyen?

Søndag på regionledermøte/Likepersonmøte.
Emner:
- Tilgang på hjelpemidler når jeg er innlagt på institusjon/sykehjem.
- Hvordan leve gode liv med Huntington

Marit H. Håkonsen:       -Om forsikring. Oppfølging etter konferansen i Oslo, April 22.

  • Avslutning med lunsj ca kl. 14.00