Årsmøte i LHS Region Midt på Teams

Innkalling til Årsmøte i Landsforeningen for Huntingtons sykdom Region Midt.


 


blomst
Dato: Onsdag 31.05. 2023 kl. 19.00Sted: Digitalt via Teams.Påmelding. Se under.Kort introduksjon av oss som er med i styret.Årsmøte.Valg av møteleder og referent.Årsberetning. Blir ettersendt

Valg. Ønsker forslag og innspillEventuelt. Vi tar sikte på å slutte kl. 20.00.  Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 29.05.2023Send epost til mailto:tmk66@hotmail.no

 Påmelding sendes til  mailto:tmk66@hotmail.no. Du får da en epost med lenke til Teamsmøte. Styret ønsker nye styremedlemmer. Kan du tenke deg å være med i styret, ta kontakt med Torild, tlf 40065972, helst innen 29.05.2023 21.05.23 På vegne av styret i LHS region MidtTorild Kleveland, sekretær