LHS sitt 40 årsjubileum. FILM

Se film når Arvid Heiberg og Sigrun Rosenlund forteller om oppstarten av Landsforeningen for Huntingtons sykdom. 

Filmen er laget av Sanden media til foreningens sitt 40 års jubileum i 2020.

SE HER