Rehabilitering har god effekt!

Oktober 2013 - Skrevet av professor v/ universitetet i Oslo Jan Frich
 
Resultatene fra evalueringen av rehabiliteringsprommene ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Vikersund Kurbad er publisert i det internasjonale tidsskriftet PLOS Currents: Huntington Disease.
 
Studien viser at 31 av 37 av deltakerne (84%) gjennomførte det ettårige programmet som planlagt. Deltakerne i rehabiliteringsprogrammene hadde bedret gangfunksjon og balanse etter ett år. Deltakerne rapporterte dessuten bedret livskvalitet, redusert engtelse og mindre symptomer på depresjon. Mentale funksjoner (kognitiv funksjon) hold seg stabile, og det var forverring kun på ett mål etter ett år.

Dette er positive resultater som viser at rehabilitering ved Huntingtons sykdom, og i særlig grad ulike former for fysisk aktivitet og trening, er nyttig. Studien gir holdepunkter for at intensiv rehabilitering bidrar til å opprettholde og bedre funksjonsnivå hos personer med Huntingtons sykdom i tidlig- og midtfaser av sykdommen. Ny forskning bør sammenlikne grupper som har fått ulik form for oppfølging, for bedre å avklare hvilke rehabiliteringstiltak som er mest effektive.
 
Forskerteamet takker alle deltakere og pårørende som har deltatt, og som gjorde det mulig å gjennomføre en systematisk evaluering av rehabiliteringsprogrammene.
 
Anu Piira er artikkelens førsteforfatter. Studien er et samarbeid mellom forskere ved de to rehabiliteringsinstitusjonene i Norge og fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus. Senter for sjeldne diagnoser bidro til å koordinere og planlegge evalueringen av de to rehabiliteringsprogrammene, og Helsedirektoratet har finansiert arbeidet.
 
Lenke til artikkelen:
http://currents.plos.org/hd/article/effects-of-a-one-year-intensive-multidisciplinary-rehabilitation-program-for-patients-with-huntingtons-disease-a-prospective-intervention-study/