Årsmøte i Harstad 2016

LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM  –  NORD-NORGE

 

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE 2016.

 

Årsmøte i Landsforeningen for Huntingtons Sykdom-Nord-Norge finner sted lørdag  2. april kl. 13.00  på  Thon Hotell, Harstad.

 

Program:

Kl. 13.00  - Lunsj

Kl. 14.00 – Årsmøte

Saksliste:

1- Velkommen ved leder
2- Valg av møteleder
3- Valg av referent
4- Godkjenning av innkalling
5- Godkjenning av saksliste
6- Årsberetning ved leder
7- Årsregnskap ved kasserer
8- Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret seinest 14 dager før møtet.

På grunn av lunsjen må vi be om at dere melder på forhånd at dere kommer.

Påmelding skjer til Øyvinn Østvoll på tlf. 90 59 34 93 eller på e-post oeoestv@online.noinnen 23. mars.

Terje Olsen fra regionalt kompetansesenter i Nordreisa vil være tilstede på møtet og vil kunne informere om deres arbeid. 

 

Velkommen  

Styret.