Pårørendekurs i regi av Senter for sjeldne diagnoser

  

 

 
 
 
Senter for sjeldne diagnoser inviterer pårørende til kurs
på Scandic Oslo Airport hotell,
Gardermoen
8. - 9. mai 2017
 

Hvem
Kurset er for voksne som er ektefelle, samboer eller i annen nær relasjon til
en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen.

Les mer her

Obs!! Søknadsfrist 1.3.17

Foreningen anbefaler pårørende som ikke har vært på kurs å søke. Leder i foreningen har vært med i planleggingen av kurset.

Klikk på ikonet under for å hente programmet