Årsmøte og fylkesledermøte i LHS lørdag den 1. april 2017 i Oslo

Etter Nordisk konferanse i Oslo blir det Årsmøte og deretter fylkesledermøte i LHS.

Flere opplysninger kommer. Ta kontakt med fylkesleder eller leder i foreningen sentralt, Ane Mygland for flere opplysninger.