Årsmøte i Trøndelag fylkeslag onsdag 22. mars kl. 18.00

Velkommen til årsmøte i Kreftforeningens lokaler, Prinsensgate 32.

Onsdag 22. mars kl. 18.00.