Medlemsmøte i Bergen

Invitasjon til medlems -likemannsmøte
Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) –
Hordaland fylkeslag.

Tid: Onsdag 13.09.2017 kl. 18:00 – ca. 20:00
Sted: FFO Hordaland
Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen 3 etg. rett overfor
Bystasjonen

 

Program: Info fra genetisk avdeling Haukeland Universitetssykehus v/Ellen Blinkenberg
Info fra pårørende kurs
Info fra Nordisk Huntington konferanse
Info om opplegg for barn og unge fremover

Enkel bevertning. Det er anledning til å stille spørsmål underveis.
Eventuelle spørsmål kan rettes til leder på tlf 932 55 254.

 

I forhold til nye regler fra barne- ungdoms – og familiedirektoratet om tilskudd til
organisasjoner som vår, er vi pålagt å ha fødselsdato til våre medlemmer. Vi mangler fortsatt
en del. Vennligst ta kontakt via sms, brev eller e-post til formann.

Vi ønsker epost adresser til de som har, slik at vi kan sende møteinnkalling via denne, det
sparer foreningen for penger til porto. Tilbakemelding om epost adresse kan sendes til
beateah@hotmail.comeller geir@viksund.com.

Om Huntington på Facebook:
-  Det er en lukket Facebook gruppe «Interessegruppe for Huntingstons sykdom» hvor
dere kan bli medlem. Der deles nyheter, spørsmål og annen relevant informasjon
vedrørende Huntingtons sykdom.
-  Vi har og nylig opprettet en lukket Facebook gruppe «Gruppe for pårørende ved
Huntingtons – Bergen & Omegn» for å etablere et Facebook nettverk lokalt.

Ta gjerne med en venn og kom.

Vel møtt!!

Vennlig hilsen
Hordaland lokallag av LHS
Beate Almli Hagland, sekretær
Geir Viksund, leder