Samling med tema: Mestring og mestringsstrategier

Velkommen til samling om mestring, mestringsstrategier og erfaringer i møte mellom fagpersoner og pårørende.

 

N.K.S. Grefsenlia AS inviterer pårørende til personer som har Huntington sykdom og til fagpersoner som jobber med denne pasientgruppen til samling om mestring, mestringsstrategier og erfaringer i møte mellom fagpersoner og pårørende.

Samlingen arrangeres på Grefsenlia onsdag 27. september kl. 13.30 – 16.00.

To pårørende vil dele sine erfaringer om hva som har vært gode mestringsstrategier for dem, og si noe om hva som skal til for at fagpersoner og pårørende kan «spille på lag».

Susanne Berntsen, psykolog ved Senter for sjeldne diagnoser, vil innlede generelt om mestringsstrategier.

Etter innleggene er det satt av tid til spørsmål og erfaringsutveksling.
Hensikten er å øke vår felles kompetanse, slik at både pårørende og fagpersoner håndterer sin situasjon best mulig.

Det er gratis å delta.

Påmeldingsfristen er 20. september 2017.
Påmelding skjer til Jeanette U. Miller på e-post: jeanette.miller@grefsenlia.no eller
på telefon 22 09 15 28