Årsmøte og seminar i region Nord

Møtet avvikles på Scandic Grand hotell i Tromsø fredag 1. og lørdag 2. oktober 2021.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDSFORENINGEN FOR HUNTIGTONS SYKDOM REGION NORD.

Etter lang tid med nedstengning og begrensinger i 2020 og 2021 innkalles det til forsinket årsmøte i Landsforeningen for Huntingtons sykdom region nord.

Fredag 1.oktober

kl 16.00                Velkommen med leder Terje Olsen.

Kl 1610.               Innlegg fra Medisinsk avdeling UNN HF om deres arbeid. Innleder uavklart.

Kl 17.00               Kort pause.

Kl 17.15.             Innlegg fra Vigør (kurbadet i Tromsø) om tilbudet de har til Huntingtons syke. Innleder uavklart.

Kl 18.00               Kort pause.

Kl 18.15               Innlegg fra Knorrebakken ressurssetner i Harstad om deres arbeid i Nord-Norge ved Lise Hall.

Kl 19.15               Slutt.

Lørdag 2. oktober

Kl 09.30               Tilgjengelighet og bruk av hjelpemidler for Huntingtons syke. Innlegg fra NAV  hjelpemidler.

Kl 10.15               Kort pause.

Kl 10.30.             Leder i Landsforeningen for Huntingtons sykdom Geir Viksund orienterer om arbeidet foreningen gjør. Bla om samarbeid med institusjoner og myndigheter.

Kl 11.15.              Årsmøte.

Valg av møteleder og referent.

Årsberetning.

Regnskap

Valg.

Eventuelt.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 15.september. 2021.

På vegne av styret

Terje Olsen Leder