Nasjonalt seminar lørdag 23. april -

23 APR
 — 

+

Vi inviterer til "likepersonseminar" lørdag den 23. april 2022 i Oslo
Alle medlemmer er velkommen. Påmelding til livar@sandenmedia.no. 
For de som ikke er utsendinger til årsmøte, dekker LHS 50% av reiseutgiftene.
 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til seminar lørdag 23.04.2022
OBS! Flyttet til Thon hotell Vika, ca 300 meter fra Nasjonalteateret stasjon. (Flyttet pga hotellet skal brukes til flykninger fra Ukraina.)

Kl. 9.30 til kl. 16.00

Program: 
Velkommen ved Geir Viksund, leder i LHS.

Arvid Heiberg: Forskningsnytt. Film

Tema: Sjeldenstrategien: Hvordan kan LHS bruke strategien slik at vi får et enda bedre tilbud for våre familier? 
Anette Remme fra FFO – Hvordan kan vi få frem «brukerstemmen vår»?
Professor Arvid Heiberg. Har sjeldenstrategien betydning for oss?
Marleen Van Walsem, psykolog. Hva sier forskningen at familiene trenger?
Diskusjon/debatt

Anette Aarsland fra www.pusteteknikk.no. Hvordan håndtere stress i hverdagen? Pusteteknikk.

Advokat Marit H. Håkonsen - Om personforsikring og fremtidsfullmakt.

Bindende påmelding innen til Livar@sandenmedia.no. 

Innen