Nasjonalt seminar og årsmøtehelg i Oslo

Vi inviterer til likepersonseminar lørdag den 23. april 2022 i Oslo

Program kommer vi tilbake til, men tema blir bl.a. forsikring og fremtidsfullmakt. Sett av helgen!!