Likepersontreff i Haugesund lørdag kl. 14.00

Alle som er berørt av HS på en eller annen måte er velkommen!

Sted: Bådsvikvegen 9 B, 5567 Skjoldastraumen.
Kontatperson er Brit : tlf. 472 97 101

Lørdag 14. mai kl. 14.00 hos Brit. 

Brit sørger for passende mat.