Årsmøtehelg i Oslo for LHS

Sett av helgen 22.-23. april 2023 til årsmøte. 

Innkalling til årsmøte i LHS,

søndag 23.04.2022 kl. 10.00 – ca 11.30.

Sted: Scandic Hotels, Oslo, St. Olavs plass 1, Edderkoppen Scene

Saker til årsmøte:

  • Velge dirigent, sekretær og eventuelt andre funksjonærer
  • Behandle foreningens årsmelding og regnskap
  • Fastsette kontingent og orientere om budsjett for kommende årsmøteperiode
  • Behandle saker på den vedtatte dagsordenen
  • Velge en valgkomité på to personer. Valgkomiteen velges for ett år.
  • Velge styre. Leder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer til styret velges for ett år.

    Leder og kasserer kan ikke velges på samme årsmøte.

Medlemmer som ønsker å ta opp saker som krever vedtak på årsmøtet, må sende skriftlig melding om dette til styret senest 14 dager før møtet.

Ca kl. 11.30 – 13.15. Fortsettelse av Huntingtonseminaret med fokus på aktuelle saker og tilbakemelding fra regionstyrene.
Lunsj kl. 13.30 

 
Påmelding til:  Livar@sandenmedia.no
(Påmelding snarest og seinest 4. april. Gi beskjed om antall overnattinger. Vi dekker kun en overnatting, dvs fra lørdag til søndag. Unntak kan avtales med Livar og må begrunnes i manglende transportmuligheter lørdag morgen)