Julemiddag på Hauen kro, Egersund

1 DES


+

Hjertelig velkommen!!!

Påmelding til Anne-Brit på mobil 48222078 innen 28. november.
Det blir pakkelek.
Julebyen i Egersund er åpen kl 16 - 20.