Invitasjon til nasjonalt Huntingtonseminar i Oslo

Lørdag den 22. april kl. 10.00 – 17.00Sted: Scandic Hotels, Oslo, St. Olavs plass 1, Edderkoppen Scene Bindende påmelding til Livar@sandenmedia.no  innen 4. april.

 Seminaret er gratis for medlemmer.

Vi dekker 50% av reiseutgiftene, opptil kr. 1500,-. Vi inviterer også til felles middag, lørdag kveld.  Se egen invitasjon til årsmøte og medlemsmøte på søndag.  


Program:
  • Velkommen ved Geir Viksund, leder i LHS

  • Lasse Philstrøm, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Tema: Forskningsnytt, depresjon og angst knyttet til Huntington.  

  • Olaf Syse: koordinator, Norge/Danmark. European Huntington's Disease Network. Tema: Enroll-HD er 10 år.  Hva har skjedd på disse 10 årene?  

  • Deltakere på Ungdomskonferansen i Glasgow i mars -23.:  Glimt fra konferansen.

  • Svein Olaf Olsen, president i Internasjonal Huntington Association: (IHA) sier bl.a. «Denne sykdommen skal ikke få meg ned. Jeg kommer til å erobre den.» Tema:  Om IHA, Visjon og strategi.  

  • Astri Arnesen: President i den europeiske huntingtonforeningen (EHA)  - Tema: Etiske betraktinger rundt testing og det å få barn.

  • Siri Hagen Kjølaas: PhD kandidat. Hun planlegger å forsvare doktorgradsarbeidet, mars 23 om «Barna i skyggen av Huntingtons sykdom.»  Bindende påmelding til Livar@sandenmedia.no  innen 4. april.

 Seminaret er gratis for medlemmer.

Vi dekker 50% av reiseutgiftene, opptil kr. 1500,-. Vi inviterer også til felles middag, lørdag kveld.  Se egen invitasjon til årsmøte og medlemsmøte på søndag.