Velkommen til nytt digitalt seminar SOM BLE SENDT lørdag 17. april

Velkommen til nytt digitalt seminar SOM BLE SENDT lørdag 17. april

Seminaret er på ca. 2 timer og inneholder mange spennende innlegg:

HUNTINGTON I HVERDAGEN

Ellen Blinkenberg, Overlege ved Haukeland Universitetssykehus. Hun vil snakke om den virkelighet som mange HS familier opplever.

Marleen van Walseem, Psykologspesialist. Hun forteller om et nytt tilbud til familier med Huntington.

Familiehistorier. Vi møter mennesker som forteller sin personlige historie om Huntington i familien.

Laila Andreassen, Huntingtonkoordinator ved Ranheim helse og velferdssenter. Hun forteller om hvordan de som ressurssenter arbeider mot de ulike kommunene i regionen.

Ungdomssamlingen 2021. Vi får høre om årets ungdomssamling som planlegges i Trondheim.

FORSKNING
Lasse Pihlstrøm, Overlege. Han skal snakke om oppdatert informasjon vedr. forskning fra Roche som er stanset.

Astri Arnesen, President i EHA. Vi får hennes erfaring med hvordan det jobbes med forskning ved de ulike internasjonale forskningsmiljøene.

Seminaret er gratis og er åpent for medlemmer, fagpersoner og andre interesserte.

Hele seminaret kan sees her: 

https://youtu.be/Grpu32zF9V8