Likemannstreff/årsmøte med faglig innhold i Bergen 22.mars

Invitasjon til årsmøte

Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) Hordaland fylkeslag

Tid:                             Torsdag 22.03.2018 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted:               FFO Hordaland møterom Lille Lungegårdsvann

Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen 3 etg. rett overfor Bystasjonen

Agenda:         Godkjenning av innkalling

                        Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

                        Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap

                        Valg

  • Leder, ikke på valg
  • Kasserer, på valg 2 år
  • Sekretær, på valg 2 år
  • Styremedlem 1, ikke på valg
  • Styremedlem 2, på valg 2 år

Styret stiller til gjenvalg. Om noen ønsker seg inn i styret, meld fra til leder.

Arrangement 2017

                        Info om opplegg for barn og unge fremover

                        Faglig innlegg – Vi har fått positivt svar fra Sunniva Ulstein Kayser. Hun er musikkterapeut ved Nevropsykiatrisk avdeling Huntington, NKS Olaviken alderpsyiatriske sykehus.
Hun vil snakke om hvordan hun arbeider på Olaviken og hvordan hun tenker musikkterapi kan brukes med tanke på pårørende og de som er i tidlig fase med utgangspunkt i pasientforløpet. ( Se egen artikkel om dette på nettsiden.)

Enkel bevertning.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder på tlf 932 55 254.

Vi ønsker epost adresser til de som har, slik at vi kan sende møteinnkalling via denne, det sparer foreningen for penger til porto. Tilbakemelding om epost adresse kan sendes til beateah@hotmail.com eller geir@viksund.com.

Om Huntington på Facebook:

  • Det er en lukket Facebook gruppe «Interessegruppe for Huntingstons sykdom» hvor dere kan bli medlem. Der deles nyheter, spørsmål og annen relevant informasjon vedrørende Huntingtons sykdom.
  • Vi har opprettet en lukket Facebook gruppe «Gruppe for pårørende ved Huntingtons – Bergen & Omegn» for å etablere et Facebook nettverk lokalt.

Vel møtt!!

Vennlig hilsen

Hordaland lokallag av LHS

Beate Almli Hagland, sekretær

Geir Viksund, leder