Tirsdagstreff kl 1930

Velkommen til Hotel Norge i Kristiansand til vårt faste "siste tirsdag i måneden-treff".  

Her har vi en uformell samling for pårørende hvor vi kan snakke om det som vi er opptatt av for tiden.  Så er det også veldig god kaffi og kake å få med seg. Vi starter kl 1930