Åpent møte om Huntington - Håp for Huntington

Mandag 4. juni kl. 18.00-21.00
• Sparebank 1 SMN møtelokaler, Amfiet, Søndre gate 4
• Lett servering

Vi inviterer til et åpent møte for alle som er interessert, berørt eller jobber med Huntingtons sykdom.

På møtet kommer blant andre;
• presidenten i Den Europeiske Huntingtonforeningen, Astri Arnesen
• representant fra Senter for sjeldne diagnoser (SSD)
• genetisk veileder Inga Bjørnevoll fra St. Olavs hospital
• representanter fra Ressurssenteret for Huntingtons sykdom i Midt-Norge
• representanter fra Huntingtonforeningen i Trøndelag
• representanter fra Trondheim kommune/helse og velferdskontoret

Ta gjerne kontakt på telefon 952 63 271 om du har spørsmål i forbindelse med møtet. 

Påmelding er ønskelig til; ranheim-helse.postmottak@trondheim.kommune.no, men du kan også komme uanmeldt.
 

For mer informasjon/program, gå inn på www.fagnettverkhuntington.no