Fagdag og likemannstreff i Oslo

Program
Sted: Scandic hotell St.Olavsplass, Oslo

Lørdag 3. november:

Likemannsseminar, åpen fagdag 10.00-16.00

Målgruppe: Styret, fylkesledere, medlemmer  og andre interesserte

  • Velkommen ved leder Ane Mygland
  • Beate Almli Hagland, fylkeslaget i Hordaland,  refererer høydepunkter fra den Europeiske konferansen i Wien i september.  
  • Forfatter Thorvald Steen, snakker om familie, hemmelighold og skam knyttet til en arvelig muskelsykdom. Han tar utgangspunkt i sine egne erfaringer og sin egen bok Det hvite badehuset fra 2017. Mange av tankene rundt å leve med en alvorlig arvelig diagnose og om hvordan familie og venner forholder seg til, eller ikke forholder seg til dette er dessverre like relevant for Huntington som for muskelsykdommen til Thorvald Steen. 

 

13.00- 14.00  lunsj

  • Tema likemannsarbeid

Studieforbundet Funkis har nettopp lansert et kurs om likemannsarbeid og vil dele dette med oss.
Fylkeslagene deler av sine erfaringer på hva som har fungert og ikke fungert i deres fylkeslag.


 

Påmelding til ane_mygland@yahoo.no  93282744 eller livar@sandenmedia.no