Likemannsmøte for Oslo - Akershus

 
 

Velkommen til likemannsmøte på Opus cafe 2. etg. Oslo S.

Kontaktperson: Astrid Bjørtomt tlf. 482 25 551