Invitasjon til fagdag i Harstad

Vi inviterer til felles fagdag onsdag 6 november.2019

Pårørende, pasienter og helsepersonell som jobber med Huntington sykdom vil komme til å bli prioritert, men det er åpen for alle som er interessert.

Terje Olsen fra Huntingtonforeningen Nord-Norge informerer om pasientforløpet ved HS.

Tema: 1: Når taleevnen forsvinner. Vi viser en film om pasienter med Huntington som har talevansker.

Vi har fått Logoped Birgitta Munkebye til å undervise i dette tema. Birgitta er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo, har arbeidet med kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge i opplæringssektoren siden 2006. De siste årene hun arbeidet som logoped i kommunal hjemmebasert rehabilitering for voksne i Harstad kommune.

Tema 2: Samtykkekompetanse, brukermedvirkning og vergemål.

Vi har fått jurist Marie Nordvik til å undervise i dette tema. Hun er fra Harstad og bor i Harstad.  Er utdannet jurist og ansatt som universitetslektor på institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT. Hun underviser ganske bredt om både helse og sosiallovgivning. I tillegg tar hun en doktorgrad om barns rett til medbestemmelse i barnevernssaker ved universitetet i Umeå, der rettighetsbegrepet, hensyn til autonomi og omsorg og beskyttelse står sentralt i avhandlingen.

Bindende påmelding innen 31.10.

Registering fra klokken 0940-1000

Vi starter 1015. Vi serverer en lett lunsj. Gi beskjed om allergier.

Dette tror vi blir en spennende og lærerik dag.

Hilsen
Huntingtonkoordinator Hanne Karin Borgersen og

leder for Huntingtonforeningen i Nord-Norge Terje Olsen

 

 

 

Knorrebakken ressursenter

Hanne.borgersen@harstad.kommune.no

Se: https://fagnettverkhuntington.no/arrangement/fagdag-i-harstad

 

DATO
06. november 10:15 til 06. november 16:00
STED
Norges Arktiske Universitet UiT Harstad
Gult Auditorium