Håndbok for omsorgsgivere

Håndboken formidler mye kunnskap og klokskap for omsorgsgivere til Huntington-pasienter. Det finnes lite faglitteratur på området pleie og omsorg for pasienter og boken er derfor etterlengtet.

Tittelen er: "En omsorgsgivers håndbok for langt fremskredet stadium av Huntingtons sykdom".

Her beskrives og forklares symptomene og det gis mange gode råd til alle som er i nær kontakt med pasienter. Boken er myntet på fagfolk, men er også egnet for pårørende.

Det er Tor Dag Kjosavik som har oversatt boken for NKS Olaviken og Norske Kvinners Sanitetsforening i Bergen har bekostet trykkingen. Håndboken kan bestilles ved å kontakte NKS Olaviken på Olaviken@olaviken.no

-Vi er svært takknemlige for at Kjosavik påtok seg arbeidet med oversettelsen og at Sanitetsforeningen så generøst har tatt kostnadene ved trykking. Boken er et viktig tilskudd til arbeidet med å få økt kunnskap og kompetanse både hos profesjonelle og pårørende, sier leder for LHS, Astri Arnesen.