Årsmøte 2017

Berit Rendal, ny lokallagsleder i Nord

Berit Rendal, ny lokallagsleder i Nord

Her finner du referat fra årsmøte og årsberetning 2016.
Det ble valgt ny leder og nye medlemmer til styret.

LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTON SYKDOM

NORD-NORGE.

 

Referat fra årsmøte 11. mars 2017  i LHS-NN.

Møtet ble holdt på Hotell Arcticus i Harstad, og 8 medlemmer møtte.

 

Saksliste:

1-Velkommen ved leder. Liv ønsket velkommen til årsmøte 2017.

2- Valg av møteleder. Liv ble valgt til møteleder.

3- Valg av referent. Øyvinn ble valg til referent.

4- Godkjenning av innkalling. Møteinnkallinga ble godkjent uten kommentarer.

5-Godkjenning av saksliste. Sakslista ble godkjent uten kommentarer.

6- Årsberetning. Liv gikk gjennom årsberetninga. Denne ble godkjent uten kommentarer.

7- Årsregnskap. Liv, som også har fungert som kasserer gikk gjennom regnskapet for 2016. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

8- Valg. På møtet ble følgende forslag til nytt styre fremmet.

Leder:                Berit Rendal, velges for ett år.

Sekretær:          Terje Olsen

Kasserer:           Liv  Norum                                                                                                 

Styremedlem: Marit Lomås

Styremedlem: Trude Ryland

Vara:                 Per Tore Nilsen

Revisor:            Ruth Jensen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Ref. Øyvinn Østvoll