Rapportering linker

Funksjonshemmedes organisasjoner - rapportering.

All likemannsaktivitet skal rapporteres.

Link til rapporteringsmal for aktiviteter finner du her.

Link til mal for årsrapportering finner du her

Informasjon om rapporteringen finner du her.