Pårørendekonferansen 2021

Pårørendekonferansen 2021

Bærekraft – kraft til å bære?

For andre år på rad arrangeres Pårørendekonferansen digitalt på Pårørendedagen 22. september fra kl. 1000–1500.

Gjennom foredrag, filmer og studiosamtaler med pårørende, fagpersoner og forskere belyses dette året kraften til å bære pårørenderollen. Hva må til for å bære over tid, hva hjelper, og hvordan støtter vi dem som bærer tungt lenge?
 
Programmet er rikholdig og inneholder både kjente navn, dyktige fagpersoner, engasjerte forskere og erfarne pårørende. 
 
Hold av dagen og meld deg på i dag.