Spørreundersøkelse med mål å få bedre tilgang til helsetjenester

Spørreundersøkelse med mål å få bedre tilgang til helsetjenester

Undersøkelsen om HS pasienter og familiemedlemmers tilgang til helsehjelp og støtte.

Nå har European Huntington Association fått etisk godkjenning for prosjektet og er klare til å lansere.  Vi trenger mange svar for å få et godt fundament for den rapporten som skal utarbeides og som igjen kan brukes når vi og dere skal argumentere for bedre tilgang til tjenester.  Vi trenger svar fra både familiemedlemmer og fagfolk som jobber med pasienter/familiemedlemmer. 

Lenke til undersøkelsen for HS familiemedlemmer og pasienter: https://www.surveymonkey.com/r/BRHQZ3T?lang=no

Lenke til undersøkelsen for profesjonelle som jobber med HS familiemedlemmer/pasienter: https://www.surveymonkey.com/r/BRHQZ3T?lang=no

 

Vennlig hilsen

 

Astri Arnesen

President European Huntington Association

Cell phone + 47 90 20 20 31

Adress:  Sjølystveien 58, 4610 Kristiansand, Norway

www.eurohuntington.org