Kurs for pårørende i regi av Senter for sjeldne diagnoser

Hvem er målgruppen?

Kurset er for voksne i en nær relasjon til en som har Huntingtons sykdom, og som selv ikke har diagnosen. Det er et begrenset antall plasser. De som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere, blir prioritert. Kurset er gratis.

Frist for å søke er 19. september. Du får beskjed om du har kommet med på kurset i begynnelsen av oktober.

Viser til SSD sin side: