Nasjonalt Huntingtonseminar 29. oktober -22 i Bergen.

Nasjonalt Huntingtonseminar 29. oktober -22 i Bergen.

Programmet er klart og kan leses i vedlegget under. 
Påmeldingsfristen er gått ut, men seminaret er fortsatt åpent for interesserte. Ønsker du å delta kan du melde fra til Livar på SMS til 916 00 072 eller livar@sandenmedia.no. Påmeldinger etter fristen må selv dekke utgifter til lunsj og eventuelt overnatting/reise.