Om oss

Landsforeningen for Huntingtons sykdom (LHS) er en landsomfattende forening for alle som er berørt eller interessert i Huntingtons sykdom (HS), På denne siden vil du finne informasjon om sykdommen, ditt nærmeste regionlag og kommende arrangementer. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål, vi er her for å hjelpe.

LHS er en parti- politisk og religiøst uavhengig frivillig organisasjon som har til formål å:

  • gi råd, opplyse og hjelpe familier som er berørt av HS.
  • drive likepersonsarbeid og legge til rette for erfaringsdeling blant våre medlemmer.
  • spre kunnskap og kompetanse om HS til helsepersonell, NAV, helseinstitusjoner og befolkningen som helhet.
  • arbeide for at myndighetene skal få kunnskap og kompetanse om Huntingtongruppens spesielle problemer.
  • arbeide for forskning på Huntingtons sykdom.
  • arbeide for gode behandlingstilbud for personer med Huntingtons sykdom.