Landsforeningen trenger flere medlemmer!

Dersom foreningen skal kunne opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag trenger vi flere medlemmer. Medlemskap i foreningen og foreningens medlemslister blir behandlet konfidensielt.
Hovedinntekten vår er tilskudd som vi får utfra antall medlemmer og for en liten forening som oss betyr hvert medlemskap mye.  Derfor har vi satt i gang en vervekampanje. Vårt viktigste arbeid er å støtte familier som rammes av HS. Det gjør vi i de ulike regionlag og samlinger både regionalt og nasjonalt. I tillegg har vi en viktig oppgave med å informere og påvirke myndigheter og hjelpeapparat slik at pasienter og deres familier skal få et skikkelig behandlingstilbud.

Dersom du kan tenke deg å støtte foreningens arbeid kan du gjøre det ved å melde deg inn - det koster

  • kr. 350,- pr år for enkeltmedlem
  • kr. 450,- for familiemedlemskap.(Her må vi også vite hvem som er omfattet av medlemskapet, dvs navn og fødselsdata. De må også ha samme bostedsadresse. Unntak ved midertidig bosted og ved institusjonsopphold)
  • kr. 250 for støttemedlemskap (F.eks. venner, familie, fagpersoner og andre interesserte. Har ikke stemmerett på årsmøter)

    Les vår personvernerklæring HER: 

Ved endringer kan du gjøre følgende; Enten:

  • sende en mail til leder:  leder(a)huntington.no
  • registrer deg på nytt med nye opplysninger og skriv i en av boksene som ikke har stjerne: "ENDRING".

Registrer deg som medlemFødselsdato:

Oppgi hvilket medlemskap du ønsker:
Kryss av: