Fagdag om Huntington sykdom i Bodø

18 SEP


+

 

Invitasjon

Onsdag 18 september -19 kl 10.00-15.30.

Ingen deltakeravgift. Lett servering.

Pårørende, pasienter og helsepersonell som jobber med Huntington sykdom vil komme til å bli prioritert, men det er åpent for alle som er interessert.

Knorrebakken boenheter er ett av 5 ressurssentre for Huntington sykdom og i samarbeid med Landsforeningen for Huntington Nord-Norge ønsker vi Velkommen til fagdag i Bodø.

Tema: Hvor finnes det kompetanse om Huntington sykdom. Pasientforløpet ved HS, fysisk aktivitet, fysioterapi og hjelpemidler ved HS. Pårørendehistorie.

Foredragsholdere er Jeanette Miller fra Senter for Sjeldne Diagnoser. Jeanette er fysioterapeut og har lang og bred erfaring med personer med Huntington sykdom og deres familier.  Astri Arnesen er president i det Europeiske Huntington Forbundet (EHA) Hun deler med oss sin historie og om internasjonalt samarbeid.

Påmelding til: hanne.borgersen@harstad.kommune.no

Frist innen mandag 9 september.

Sted: Nordlandssykehuset Bodø, 4 etg.

 

 

PROGRAM BODØ   18. SEPT.

 

1000-1030                            Velkommen V/ Huntingtonkoordinator Hanne Karin Borgersen

                                               Informasjon om Knorrebakken resurssenter

                                                Huntingtonforeningen i Nord-Norge V/ Terje Olsen

1030-1130                             Hvor finnes det kompetanse om Huntington sykdom?

                                                Pasientforløpet ved Huntingtonsykdom

                                                Informasjon fra Senter for Sjeldne Diagnoser V/ Jeanette Miller

1130-1215                             LUNCH

1215-1315                             Fysisk aktivitet, fysioterapi og hjelpemidler ved

                                              Huntington sykdom V / Fysioterapaut Jeanette Miller                                                                                      

1315-1330                              PAUSE

1330- 1415                             Personlig historie og det internasjonale samarbeidet

                                                  V/   Astri Arnesen president i EHA

1415-1430                              PAUSE

1430-1515                              Spørsmål, refleksjon, problemstillinger.

1515-1530                              Avslutning