Julelunsj i Oslo, på et av byens fineste hotell, THE HUB, ved Oslo S

11 DES
— 15.00

+

Hjertelig velkommen til julelunsj på 

 

 

Clarion Hotel® The Hub søndag den 11. desember kl. 13.00. 2. etasje. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inviterer hele familien, både barn og voksne. 

Det blir pakkelek. Det innebærer at alle må ta med en innpakket pakke verdi ca maks kr. 50,- . 

Vi spanderer mat og alkoholfri drikke, med en egenandel på kr. 100,- for voksne. 

 

 

Bindende påmelding til Astrid Bjørtomt på SMS eller mail. Tlf. 482 25 551 eller epost: bjoertomt@hotmail.com

 

 

 

 

Oppgi hvor mange som kommer og om det er allergier ift mat. 

 

 

 

 

Hilsen Styret i LHS region Øst v/Astrid Bjørtomt, Jan Korsbrekke, Silje Pedersen og Pauline Lund