Nasjonalt Huntington seminar i Oslo

Lørdag den 22. april kl. 10.00 – 17.00
Sted: Scandic Hotels, Oslo, St. Olavs plass 1, Edderkoppen Scene

Bindende påmelding til Livar@sandenmedia.no  innen 4. april.
Seminaret er gratis for medlemmer.
Vi dekker 50% av reiseutgiftene, opptil kr. 1500,-. Vi inviterer også til felles middag kl. 20.00, lørdag kveld.  Se egen invitasjon til årsmøte og medlemsmøte på søndag.  

Program:

Pausemat serveres før kl. 10.00

 • Kl. 10.00 Velkommen ved Geir Viksund, leder i LHS
 • Kl. 10.15 – 10.45 Lasse Philstrøm, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Tema: Forskningsnytt, depresjon og angst knyttet til Huntington.
 • Kl. 10.45- 11.00 Pause
 • Kl. 11.00 – 11.30. Lasse Philstrøm: Fortsettelse
 • Kl. 11.30-11.45 Pause
 • Kl. 11.45 – 12.15 Olaf Syse: koordinator, Norge/Danmark. European Huntington's Disease Network. Tema: Enroll-HD er 10 år.  Hva har skjedd på disse 10 årene?  
 • Kl. 12.15 – 12.30 Pause
 • Kl. 12.30- 12.50 Deltakere på Ungdomskonferansen i Glasgow i mars -23.:  Glimt fra konferansen.
 • Kl. 12.50 – 13.05 Pause
 • Kl. 13.05 -13.30 Svein Olaf Olsen, president i Internasjonal Huntington Association: (IHA) sier bl.a. «Denne sykdommen skal ikke få meg ned. Jeg kommer til å erobre den.» Tema:  Om IHA, Visjon og strategi. 
 • Kl. 13.30 – 14.30 Lunsj
 • Kl. 14.30- 15.05 Astri Arnesen: President i den europeiske huntingtonforeningen (EHA)  - Tema: Etiske betraktinger rundt testing og det å få barn.
 • Kl. 15.05- 15.25 Pause
 • Kl. 15.25 – 15.55 Siri Hagen Kjølaas: PhD kandidat. Hun planlegger å forsvare doktorgradsarbeidet, mars 23 om «Barna i skyggen av Huntingtons sykdom.»
 • Kl. 15.55-16.15 Pause- pausemat
 • Kl. 16.15 – 16.45 Siri Hagen Kjølaas fortsettelse
 • Kl. 16.45 -17.00 Avslutning.