Hva er best for barn og unge i HS-familier?

Carina Hvalstedt og Gunnel Fredlund fra Gøteborg har de siste årene arbeidet med HS-familier og har satt søkelyset på hvordan barna best kan ivaretas.

De har gitt ut rapporten: Vem bryr seg om hur jag mår? De er forsiktige med å gi fasitsvar på hva som er best for barna, men understreker betydningen av å se barna og deres behov. Barn trenger forklaringer på hva som skjer når mor eller far forandrer seg. Hvalstedt og Fredlund ber også familier være åpne og gi barna anledninger til å stille spørsmål. Det som er skjult og blir fortiet blir både større og mer skremmende enn når det snakkes åpent om.