Leder i LHS Ane Mygland har snakket Huntington med Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie

Hjernehelse får egen nasjonal strategi

Pressemelding | Dato: 21.03.2017 | Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

| Nr: 16/2017

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene.

På toppmøtet om hjernesykdommer utfordret statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie forskere, klinikere og representanter for pasientene om hvordan Norge kan bidra til økt kunnskap om hjernesykdommer.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie annonserte nyheten på tirsdagens toppmøte om hjernesykdommene ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinson.

– Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med nevrologisk sykdom. Derfor lager vi en nasjonal strategi for hjernehelse. Vi er svært opptatt av mer forskning slik at vi bedre kan forhindre disse sykdommene og behandle pasientene best mulig, sier statsminister Erna Solberg.

 

Ane skriver på facebook  i dag den 22. mars 2017:
"I går fikk jeg delta på toppmøte om hjerneforskning med Bent Høie og Erna Solberg. Hjernehelse får egen nasjonal strategi. MS, ALS og Demens var hovedfokus men Parkinson og Huntington var også invitert med pasient/brukerorganisasjonene. Fikk brukt Marleen van Walsem s forskning til å si noe om udekkede behov hos vår gruppe. Bra møte!"

Takk Ane for klar og tydelig tale.
 

LHS er tatt opp som medlem i Hjernerådet

LHS er tatt opp som medlem i Hjernerådet

To nye medlemmer i Hjernerådet

Hjernerådet har fått enda to nye medlemmer. Det er Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Fagnettverk Huntington. Dette er med andre ord både brukerorganisasjonen og den faglige organisasjonen for denne hjernesykdommen. De to organisasjonene ble godkjent som nye medlemmer av Hjernerådets styre i begynnelsen av mai.

I Hjernerådet gleder vi oss over at flere slutter seg til vår paraplyorganisasjon for å arbeide for mer hjerneforskning, mer forebygging av hjernesykdommer og bedre behandling og oppfølging av hjernehelse-pasienter. Hjernerådet har nå 48 medlemmer, fordelt på 20 pasient- og brukerorganisasjoner, og 28 ulike profesjonelle foreninger/grupper for fagpersoner med ulik kompetanse om hjernen. Hjertelig velkommen til Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Fagnettverk Huntington.

 

Les mer på denne linken  datert 16. mai 2017