Fagdag i Oslo 3.11.18.

Fagdag i Oslo 3.11.18.

  • Velkommen ved leder Ane Mygland

Se under for detaljert program.

  • Beate Almli Hagland, fylkeslaget i Hordaland,  refererer høydepunkter fra den Europeiske konferansen i Wien i september.  
    Se bildene i pdf under: ANBEFALES

    Forfatter Thorvald Steen, snakker om familie, hemmelighold og skam knyttet til en arvelig muskelsykdom. Han tar utgangspunkt i sine egne erfaringer og sin egen bok Det hvite badehuset fra 2017. Mange av tankene rundt å leve med en alvorlig arvelig diagnose og om hvordan familie og venner forholder seg til, eller ikke forholder seg til dette er dessverre like relevant for Huntington som for muskelsykdommen til Thorvald Steen. 

Her vil vi anbefale å lese boken "Det hvite badehuset".

  • Tema likemannsarbeid

Studieforbundet Funkis har nettopp lansert et kurs om likemannsarbeid og vil dele dette med oss.
Fylkeslagene deler av sine erfaringer på hva som har fungert og ikke fungert i deres fylkeslag.

Kurset «Likepersonsarbeid» er en grunnopplæring av likepersoner, som er et resultat av et samarbeid i regi av Studieforbundet FUNKIS.
Vi anbefaler å lese mer på nettsiden til Funkis for å hente ned et PPT dokument som kan brukes i opplæring/studiesirkel.

  • Til slutt fikk deltakerne på fagdagen en orientering om "Brukerstyrt personlig assistanse" v/ rådgiver Dagfinn Isaksen i Humana