Region Vest (Vestland og Rogaland)

Region Vest (Vestland og Rogaland)

Leder: Beate Almli Hagland, Bergen

Tlf.: 991 02 066 

Epost: beateah(a)hotmail.com

Styremedlemmer valgt på årsmøte 2024: 

Nytt styre: Enstemmig valgt person for person:

•     Beate Almli Hagland. Leder        På valg 2025

•     Norvald Henjum. Kasserer.               For 2 år

•     Geir Viksund. Sekretær,                    For 2 år

•     Ingrid Storenes. Styremedlem           For 2 år

•     Eva Marki. Styremedlem Ny              For 1 år På valg 2025

 

Oppsummering Årsmøte 2024

Hva skjer lokalt?

Ingen arrangement i lokallaget for øyeblikket.

Nå kan du få arrangementsoversikten rett inn på kalenderen din!

Du kan abonnere på kalenderen til huntington.no og ditt fylkeslag, slik at arrangementene automatisk synkroniseres i din digitale kalender.
URL:  Kopiér til kalenderprogram