Årsmøte og likemannsmøte 21.10.2020

Litt forsinket gjennomførte vi årsmøte for region Vest i FFO sine lokaler i Bergen. 

Gode og lærerike fordrag. Se referat.
Beate Almli Hagland ble valgt som ny leder etter Geir Viksund. 

Tekstboks:

 

Referat fra likemanns- og årsmøte

 

Landsforeningen for Huntingtons Sykdom (LHS) Vest

 

 

Tid:                 Onsdag 21.10.2020 kl. 17:45 – 20:00

 

Sted:               FFO Bergen og Teams

                       

Tilstede:         14 medlemmer

 

Agenda:         1. Faglig innlegg: Nytt på forskningsfronten

                            2. Faglig innlegg: Fagnettverk Huntington

3. Faglig innlegg: DysfaSing

 

Årsmøte

4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap

6. Valg

7. Eventuelt

 

 

Referat

 

Sak

Tema

Ansvar/frist

1

Faglig innlegg: Nytt på forskningsfronten

v/Astri Arnesen EHDN

 

Astri viste frem en liste over de 8 pågående Huntington studiene som er lengst fremme i forskningsprosessen.

 

3 av studiene har medisin som sprøytes inn i ryggmargen hver 2.-4. måned. Roche (Ionis): 800 deltakere i fase 3 studie. Roche håper å kunne fremlegge resultat i 2022, og kunne søke om godkjenning i 2023.

 

3 av studiene manipulerer et virus, som sprøytes inn i hjernen. Injiseringen er irreversibel. Man tror det holder med en innsprøyting (evt. hvert 10.-20. år).

 

2 av studiene er piller/væske.

Nytt nå, pressemelding i dag, er at:

Novartis, som har jobbet lenge med medisin for SMA (en sjelden muskelsykdom), ønsker å starte opp en fase 2a studie i 2021. Pille 1 gang per uke.

 

Wave har klart å få medisinen til kun å feste seg til det syke genet.

 

 

 

 

 

 

Hva skjer utenfor hodet?

 • Endringer i organer/vev
 • Økt energiomsetning/forbrenning
 • Lav kroppsvekt gir raskere sykdomsutvikling
 • Andel fettvev
 • Andel muskelmasse

 

Betydningen av hvit hjernemasse. Grå hjernemasse er selve nervecella. Den hvite hjernemassen er «ledningen» mellom cellene. Det skjer endringer i hvit substans tidlig i sykdomsforløpet.

 

Det ses på sammenheng mellom Parkinson og Huntington.

 

EAT, MOVE, SLEEP skal sjekkes ut og dokumenteres også i forhold til Huntington. Studien starter i slutten av 2020.

 

Det testes ut en medisin som kan dempe irritasjon/aggresjon.

 

Info

2

Faglig innlegg: Fagnettverk Huntington

Linda Røyseth og Nichola Jane Vindenes, Olaviken/Fagnettverk Huntington

 

Helse direktoratet har en tilskuddsordning som gir Fagnettverk Huntington mulighet til å bidra med støtte og kunnskap til helseinstitusjonene. 5 ressurssentre i Norge. Olaviken på Vestlandet.

 

Det jobbes med veiledning og undervisning.

Det jobbes med en e-læring.

 

Fagnettverk Huntington samarbeider med LHS.

 

 

3

Faglig innlegg: DysfaSing

v/Sunniva Ulstein Kayser, Olaviken

 

HS og dysfagi

 • Pre-oral (kjeve og leppe)
 • Oral (tunge)
 • Svelge-prosessen

 

App «Alight» brukes i hjemmetrening i tillegg til musikkterapi. Det er et håp om at app’en skal kunne gjøres til tilgjengelig for «allmennheten» i fremtiden, den er på et prototyp nivå nå.

 

Musikkterapi er forsket på med mange sykdommer.

 

Det er dokumentert at musikkterapi i tidlig fase gir effekt.

 

Foreløpig to deltakere i ett år. Kvalitativ og kvantitativ vurdering.

 

Senere: 4 deltakere over 5 år fra 2022.

 

 

 

 

 

 

Årsmøte

10 stemmeberettigede

 

 

4

Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

 

Årsberetning er lagt ut på foreningens hjemmeside.

 

Det er viktig å få synliggjort den aktiviteten vi har som «likemenn» og likemannstreff for hele regionen for kommende år.

 

Godkjent

 

Info

 

5

Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap

 

Årsregnskap er lagt ut på foreningens hjemmeside.

 

Geir minner om at medlemmer kan søke om støtte til ferie inntil kr. 5.000,- fra foreningen sentralt.

 

Julemiddag med dessert og alkoholfri drikke, egenandel kr. 200,-. Gratis for de under 30 år.

 

Den gamle Stavanger foreningen sine midler på ca. kr. 4.000,- er overført til LHS Vest.

 

Godkjent

 

Info

6

Valg

 • Leder, valgt for 2 år, Beate Almli Hagland
 • Kasserer, ikke på valg, Norvald Henjum
 • Sekretær, valgt for 2 år, Geir Viksund (inntil vi finner en ny, deretter styremedlem)
 • Styremedlem 1, ikke på valg, Ingrid Storenes
 • Styremedlem 2, valgt for 2 år, Lise Amundsen
 • Styremedlem Stavanger: Anne Britt Kristiansen
 • Styremedlem Haugesund: Britt Sande Bakkevåg

 

Styret vurderer om sekretæroppgaven kan deles på flere.

 

 

Info

 

 

7

Eventuelt

 • Geir informerte om at han, som leder for hovedstyret, har hatt et møte med Roche, som er en av legemiddelprodusentene som har kommet lengst, i forhold til å berede grunnen for å kunne få medisinen når den kommer på markedet.
 • Hovedstyret har hatt møte med SSD, Senter for Sjeldne Diagnoser. De stiller gjerne på møter med oss. SSD jobber for å få oss med i EnrollHD.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Beate Almli Hagland                                      Geir Viksund

Sekretær LHS Vest                                        Leder LHS Vest