– Familier får for lite hjelp

Til Nrk Sørlandet forteller Astri Arnesen at 350 personer lider av Huntingtons sykdom i Norge. Neste år kan fem millioner hjelpe pårørende av den sjeldne nevrologiske lidelsen.

les mer herhttps://www.nrk.no/sorlandet/_-familier-far-for-lite-hjelp-1.13237334