Landsforeningen trenger flere medlemmer!

Dersom foreningen skal kunne opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag trenger vi flere medlemmer.
Hovedinntekten vår er tilskudd som vi får utfra antall medlemmer og for en liten forening som oss betyr hvert medlemskap mye.  Derfor har vi satt i gang en vervekampanje. Vårt viktigste arbeid er å støtte familier som rammes av HS. Det gjør vi i de ulike regionlag og samlinger både regionalt og nasjonalt. I tillegg har vi en viktig oppgave med å informere og påvirke myndigheter og hjelpeapparat slik at pasienter og deres familier skal få et skikkelig behandlingstilbud.

Dersom du kan tenke deg å støtte foreningens arbeid kan du gjøre det ved å melde deg inn - det koster

  • kr. 350,- pr år for enkeltmedlem
  • kr. 450,- for familimedlemskap.
  • kr. 250 for støttemedlemskap (F.eks. venner, familie, fagpersoner og andre interesserte. Mottar ikke Tidsskriftet og har ikke stemmerett)

Ved endringer kan du gjøre følgende; Enten:

  • sende en mail til leder:  leder(a)huntington.no
  • registrer deg på nytt med nye opplysninger og skriv i en av boksene som ikke har stjerne: "ENDRING".

Registrer deg som medlem

Fødselsdato:

Oppgi hvilket medlemskap du ønsker:
Kryss av: