Aktuelt

Her finner du nyheter om Huntington sykdom. Om du finner saker vi bør publisere her, så send oss gjerne et tips.

Landsforeningen for Huntingtons sykdom er positive til endringer i bioteknologilovens regler for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom er positive til endringer i bioteknologilovens regler for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol følger nå opp Stortingets behandling og flertallet i helse- og omsorgskomiteen fra 2019-20 som sier at PGD må tilbys par som har risiko for Huntingtons sykdom, uten at de selv får vite om de er bærer av sykdommen.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i bioteknologilovens regler for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) og forslag om forbud mot genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten.

Landsforeningen for Huntingtons sykdom (LHS) er høringsinstans og leder i foreningen, Geir Viksund, mener at dette er en lovendring foreningen har ventet på og ser derfor positivt på denne lovendringen.
Nåværende lovtolkning av Bioteknologilovens § 2A innebærer at bærertilstanden (positiv gentest) må være påvist, dvs at presymptomatisk test er gjennomført og sykdomsgenet er påvist for å kunne ta PGD.
Det er viktig at det bli mulighet å få PGD i Norge uten at risikopersonen har tatt presymptomatisk test. Dette innebærer at risikopersoner som selv ikke ønsker å teste seg, slipper å reise til utlandet for å få gjennomført PGD og betale dette selv.
- Viksund mener det er urimelig å kreve at en risikoperson, for å få tatt PGD må opplyse seg selv om at en er genbærer, og dermed vite at en i fremtiden vil bli syk.
Det er på tide at loven endres i tråd med mulighetene genteknologi gir oss, spesielt i forhold til en sykdom som Huntingtons sykdom.