Årsmøte - Harstad 11. Mars kl. 13.00

 

LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM  –  NORD-NORGE

 

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE 2017.

 

Årsmøte i Landsforeningen for Huntingtons Sykdom-Nord-Norge finner sted lørdag  11. markl. 13.00  på  Clarion Collection Hotel Arcticus  (Kulturhuset), Harstad.

Program:

Kl. 13.00  - Lunsj

Kl. 14.00 – Årsmøte

Saksliste:

1- Velkommen ved  leder
2- Valg av møteleder
3- Valg av referent
4- Godkjenning av innkalling
5- Godkjenning av saksliste
6- Årsberetning ved leder
7- Årsregnskap ved kasserer
8- Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes styret seinest 14 dager før møtet.

På grunn av lunsjen må vi be om at dere melder på forhånd at dere kommer.

Påmelding skjer til Øyvinn Østvoll på tlf. 90 59 34 93 eller på e-post oeoestv@online.noinnen 4. mars.

Kl. 15.00 – medlemsmøte. Trude Nyland som er leder ved Regionalt Kompetansesenter for HS vil være tilstede og orientere om deres arbeid og oppgaver.

 

Velkommen  

Styret.