Ungdomssamling 2021 i Trondheim

Sett av datoen!!

Nærmere opplysninger kommer.

Gled dere!

Kontaktperson: Beate, Pauline og Ane. Epost: leder@huntington.no (som sender videre)