Nasjonalt likepersontreff med seminar i Oslo 15.-17. oktober 2021

Sett av dagene. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om programmet. Vi satser på at representanter for de regionale styrene vil delta.