Nasjonalt likepersontreff med seminar i Oslo 30.-31. oktober 2021

OBS FLYTTET til lørdag 30.10.21 og søndag 31.10.21. Sett av dagene. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om programmet. 

Lørdag: Likepersonseminar
Søndag: Møte med styrene i regionlagene med fokus på strategi og handlingsplan.

 

Vi satser på at representanter for de regionale styrene vil delta.