Ungdomssamling 2022 i Tromsø

Samlingen arrangeres av Landsforeningen for huntingtons sykdom og har en blanding av faglig og sosialt innhold.Hensikten er at ungdommene/de unge voksne skal bli kjent og danne nettverk, i tillegg til å få økt kunnskap om ulike sider rundt huntingtons sykdom.Samlingen er gratis for foreningens medlemmer.