Likepersontreff/julemiddag på Hauen kro i Egersund tirs. 30. nov. kl. 18.00

Velkommen til julemiddag på Hauen kro i Egersund.Det er påmelding innen 20 nov til 48222078 eller annkris@gmail.com. pga servering.Det blir pakkelek.